LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2007
 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

sestavil a za správnost zodpovídá: Michal Smrkovský

Odborná porota svědomitě ohodnotila všechny práce zaslané soutěžícími a z celkového bodového součtu za všechna kola (maximálně 150 bodů) spravedlivě určila umístění soutěžících v Literární soutěži 2007 následovně:
1. místo, 122 bodů David Havelka
2.místo, 114 bodů Málková Jana
3.místo, 108 bodů Mirga Jan
Soutěžící umístění na 4. až 11. místě jsou, bez určení pořadí a bodového zisku, sestaveni abecedně následovně:
Daniele Andrea,
Drdová Karolína,
Hinnerová Petra,
Kocmanová Barbora,
Legyelová Martina,
Plačková Veronika,
Sotonová Lucie a
Thürnerová Eva.
Všem zúčastněným vřele děkujeme a budeme se těšit na shledanou na příštím ročníku Literární soutěže.